?? vietne izmanto s?kdatnes Google reklam??anai un Google Analytics.

Eiropas GDPR likuma d?? j?s nevarat izmantot ?o vietni, ja nepiekr?tat ?o s?kdat?u izmanto?anai.

Skat?t priv?tuma politiku

Piekr?tot, j?s piekr?tat Google Analytics un reklam??anas izseko?anas s?kfailiem. J?s varat atsaukt ?o piekri?anu, not?rot s?kfailus sav? p?rl?kprogramm?.

Countries

Loading countries...

Yamaha E01

Yamaha E01 electric scooter
Akumulators2170 Lithium
DiapazonsNezin?ms
Uzl?des laiksNezin?ms
JaudaNezin?ms
CenaNezin?ms
No?emams akumulators
made in Japan  

Specifik?cijas

Z?molsYamaha
ModelisE01
?trumsMotocikls
JaudaNezin?ms
Svars90 kg
Akumulators2170 Lithium
Akumulatora darb?bas laiksNezin?ms
DiapazonsNezin?ms
Uzl?des laiksNezin?ms
 

E01 ir elektriskais motorollers no slavenā japāņu zīmola Yamaha. Yamaha ir viens no lielākajiem motociklu ražotājiem pasaulē.

 

2020Yamaha mode?i

e-VinoYamaha e-Vino basket electric scooter 100
€1.846
LiFePo4 (LFP)
58 km
EC-05Yamaha EC05 electric scooter 100
€3.021
18650 Lithium
110 km
EC-03Yamaha EC-03 electric scooter 100
€2.544
LiFePo4 (LFP)
43 km
E01Yamaha E01 electric scooter 100
Nezin?ms
2170 Lithium
Nezin?ms
E02Yamaha E02 electric scooter 100
Nezin?ms
2170 Lithium
Nezin?ms
 

P?rdo?anas noda?a

Yamaha Motor Corporation, USA
6555 Katella Avenue
Cypress, CA 90630
USA

Phone: +1 (800) 962-7926
Facebook Messenger: m.me/yamahamotorusa

International sales

Phone: +81 538 32 1115
Email: horien@yamaha-motor.co.jp

Br?din?jums Da?i mode?i, iesp?jams, v?l nav pieejami procentos. Lai ieg?tu inform?ciju, sazinieties ar viet?jo Latvia izplat?t?ju.
Padoms Vai v?lamais modelis v?l nav pieejams? Apsveriet iesp?ju import?t caur Uship.com.
Import?t

Vai inform?cija ir nepareiza vai jums ir padoms? L?dzu, inform?jiet m?s.
E-pasts: info@e-scooter.co


 
 
Promotion
Maz?ks gaisa pies?r?ojums ? K??sti par br?vpr?t?go vietn?lv.e-scooter.co.
?? rokasgr?mata sasniedz pirc?jus +200 valst?s un pal?dz veicin?t t?ru mobilit?ti. [ vair?k info ]
 
Electric Scooter: clean air / healthy city air

Disku bremzes: gaisa pies?r?ojums

Gaisa pies?r?ojums, ko rada disku bremzes, rada 20 % no kop?j?s emisijas, ko rada standarta automa??na, un pies?r?ojums (?pa?i smalki putek?i) cilv?kiem ir toksisk?ks nek? izpl?des g?ze.

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)