?? vietne izmanto s?kdatnes Google reklam??anai un Google Analytics.

Eiropas GDPR likuma d?? j?s nevarat izmantot ?o vietni, ja nepiekr?tat ?o s?kdat?u izmanto?anai.

Skat?t priv?tuma politiku

Piekr?tot, j?s piekr?tat Google Analytics un reklam??anas izseko?anas s?kfailiem. J?s varat atsaukt ?o piekri?anu, not?rot s?kfailus sav? p?rl?kprogramm?.

Countries

Loading countries...

 
Vai v?laties p?rdot elektriskos sk?terusLatvia?
M?s mekl?jam biznesa partneri.
Promotion

Ampere 48V

Ampere v48 electric scooter 250 watt
Ampere v48 electric scooter 250 watt 85
Ampere v48 electric scooter 250 watt 85
Ampere v48 electric scooter 250 watt 85
Ampere v48 electric scooter 250 watt 85
Ampere v48 electric scooter 250 watt 85
Ampere v48 electric scooter 250 watt 85
Ampere v48 electric scooter 250 watt 85
Ampere v48 electric scooter 250 watt 85
AkumulatorsGel
Diapazons60 km
Uzl?des laiks8 stundas
Jauda250 vatu (0,3 zs)
Cena€373
made in India  

Specifik?cijas

Z?molsAmpere
ModelisV48
?trums25 km / h
Jauda250 vatu (0,3 zs)
Svars84 kg
AkumulatorsGel
Akumulatora darb?bas laiks300 cikli
Diapazons60 km
Uzl?des laiks8 stundas
 
 

2020Ampere mode?i

ZealAmpere Zeal electric scooter 1200 watt 100
€863
LiFePo4 (LFP)
75 km
Reo LiAmpere Reo electric scooter 250 watt 100
€587
LiFePo4 (LFP)
60 km
Reo EliteAmpere Reo Elite electric scooter 100
€581
Gel
60 km
MagnusAmpere Magnus electric scooter 250 watt 100
€581
Gel
60 km
V48 LiAmpere v48 electric scooter 250 watt 100
€483
LiFePo4 (LFP)
60 km
ReoAmpere Reo electric scooter 250 watt 100
€477
Gel
60 km
V48Ampere v48 electric scooter 250 watt 100
€373
Gel
60 km
 

P?rdo?anas noda?a

Ampere Vehicles
Bikasipura Main Road
JC Industrial Layout, Off Kanakapura Road
Yelachanahalli
Bengaluru – 560 062
India

Phone: +91 1800 123 9262
Email: enquiry@amperevehicles.com
Facebook Messenger: m.me/amperevehicles

Import?t

Vai inform?cija ir nepareiza vai jums ir padoms? L?dzu, inform?jiet m?s.
E-pasts: info@e-scooter.co


 
 
Promotion
Maz?ks gaisa pies?r?ojums ? K??sti par br?vpr?t?go vietn?lv.e-scooter.co.
?? rokasgr?mata sasniedz pirc?jus +200 valst?s un pal?dz veicin?t t?ru mobilit?ti. [ vair?k info ]
 
Electric Scooter: clean air / healthy city air

Disku bremzes: gaisa pies?r?ojums

Gaisa pies?r?ojums, ko rada disku bremzes, rada 20 % no kop?j?s emisijas, ko rada standarta automa??na, un pies?r?ojums (?pa?i smalki putek?i) cilv?kiem ir toksisk?ks nek? izpl?des g?ze.

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)