?? vietne izmanto s?kdatnes Google reklam??anai un Google Analytics.

Eiropas GDPR likuma d?? j?s nevarat izmantot ?o vietni, ja nepiekr?tat ?o s?kdat?u izmanto?anai.

Skat?t priv?tuma politiku

Piekr?tot, j?s piekr?tat Google Analytics un reklam??anas izseko?anas s?kfailiem. J?s varat atsaukt ?o piekri?anu, not?rot s?kfailus sav? p?rl?kprogramm?.

Countries

Loading countries...

Ampere Zeal

Ampere Zeal electric scooter 1200 watt
Ampere Zeal electric scooter 1200 watt 85
Ampere Magnus electric scooter 250 watt 85
Ampere Zeal electric scooter 1200 watt 85
Ampere Zeal electric scooter 1200 watt 85
Ampere Zeal electric scooter 1200 watt 85
Ampere Zeal electric scooter 1200 watt 85
Ampere Zeal electric scooter 1200 watt 85
Ampere Zeal electric scooter 1200 watt 85
AkumulatorsLiFePo4 (LFP)
Diapazons75 km
Uzl?des laiks5 stundas
Jauda1,2 kW (1,6 zs)
Cena€802Ā¢
No?emams akumulators
made in India  

Specifik?cijas

Z?molsAmpere
ModelisZeal
?trums25 un 45 km / h
Jauda1,2 kW (1,6 zs)
Svars75 kg
AkumulatorsLiFePo4 (LFP)
Akumulatora darb?bas laiks650 cikliā„¹
Diapazons75 km
Uzl?des laiks5 stundas
 

 

2020Ampere mode?i

ZealAmpere Zeal electric scooter 1200 watt 100
€802
LiFePo4 (LFP)
75 km
Reo LiAmpere Reo electric scooter 250 watt 100
€545
LiFePo4 (LFP)
60 km
Reo EliteAmpere Reo Elite electric scooter 100
€540
Gel
60 km
MagnusAmpere Magnus electric scooter 250 watt 100
€540
Gel
60 km
V48 LiAmpere v48 electric scooter 250 watt 100
€449
LiFePo4 (LFP)
60 km
ReoAmpere Reo electric scooter 250 watt 100
€443
Gel
60 km
V48Ampere v48 electric scooter 250 watt 100
€346
Gel
60 km
 

P?rdo?anas noda?a

Ampere Vehicles
Bikasipura Main Road
JC Industrial Layout, Off Kanakapura Road
Yelachanahalli
Bengaluru ā€“ 560 062
India

Phone: +91 1800 123 9262
Email: enquiry@amperevehicles.com
Facebook Messenger: m.me/amperevehicles

āœˆImport?t

Vai inform?cija ir nepareiza vai jums ir padoms? L?dzu, inform?jiet m?s.
E-pasts: info@e-scooter.co


 
 
Promotion
Maz?ks gaisa pies?r?ojums ? K??sti par br?vpr?t?go vietn?lv.e-scooter.co.
?? rokasgr?mata sasniedz pirc?jus +200 valst?s un pal?dz veicin?t t?ru mobilit?ti. [ vair?k info ]
 
ā„¹ Electric Scooter: clean air / healthy city air

Disku bremzes: gaisa pies?r?ojums

Gaisa pies?r?ojums, ko rada disku bremzes, rada 20 % no kop?j?s emisijas, ko rada standarta automa??na, un pies?r?ojums (?pa?i smalki putek?i) cilv?kiem ir toksisk?ks nek? izpl?des g?ze.

"Vehicle tailpipe emissions are going down, but the emissions from disc brakes will remain to some extent, even if you drive an electric car," Weber said. "Therefore, this kind of process will continue to play out in the future and will be an important consideration when we look at the health effects of particulate matter." (Phys.org)